Machinebouw

 Nieuwbouw van machines en installaties zijn werkzaamheden die veel kennis en vaardigheid vereisen.

Daarbij komen er in de werktuigbouwkunde verschillende technieken voor die samen tot één product worden gevormd. Desalniettemin worden voor deze verschillende technieken uiteenlopende eisen gesteld met betrekking tot het eindproduct. Vanzelfsprekend stellen opdrachtgevers dan ook hoge eisen aan hun opdrachtnemers en onderaannemers.

EZT Services voldoet in vele gevallen aan deze eisen en kan daardoor een prima invulling verzorgen wanneer u dat nodig heeft.

Coördinatie
Coördineren van werkzaamheden in overeenstemming met gestelde procedures, onder toeziend oog van de projectleider, zoals montagecoördinatie of kwaliteitscoördinatie. Bijvoorbeeld het beoordelen van projecten binnen de gestelde norm, opstellen werkplannen, adviseren over in te zetten middelen en vaardigheden, enz..

Engineering
Praktische ondersteuning m.b.t. normen, fabricagemethodes, materialen, toe te passen fabricageprocessen, conservering, montagetechnieken, ontwerpen, enz..

Inspectie
Uitvoeren van inspecties in overeenstemming met wet- & regelgeving, gestelde normen, procedures en plannen, uitwerken van rapportages over de voortgang en kwaliteit tijdens de bouw van machines of installaties en advies over eventuele restwerkzaamheden en modificaties.

Toezichthouden
Op locatie toezichthouden op de voortgang, kwaliteit en veiligheid van werkzaamheden. Veelal voor opdrachtgevers om de werkzaamheden van opdrachtnemers te begeleiden en controleren.