Machinebouw

 Nieuwbouw van machines en installaties zijn werkzaamheden die veel kennis en vaardigheid vereisen.

Daarbij komen er in de werktuigbouwkunde verschillende technieken voor die samen tot één product worden gevormd. Desalniettemin worden voor deze verschillende technieken uiteenlopende eisen gesteld met betrekking tot het eindproduct. Vanzelfsprekend stellen opdrachtgevers dan ook hoge eisen aan hun opdrachtnemers en onderaannemers.

EZT Services voldoet in vele gevallen aan deze eisen en kan daardoor een prima invulling verzorgen wanneer u dat nodig heeft.

Coördinatie
Coördineren van werkzaamheden in overeenstemming met gestelde procedures, onder toeziend oog van de projectleider, zoals lascoördinatie of kwaliteitscoördinatie. Bijvoorbeeld het beoordelen van projecten op haalbaarheid binnen de gestelde norm, opstellen lasmethodebeschrijvingen, productie- en/of reparatieplan, adviseren over in te zetten middelen en vaardigheden, inspectie, beoordelen van kwalificaties, enz..

Engineering
Praktische ondersteuning m.b.t. normen, lasmethodes, toevoegmaterialen, toe te passen lasprocessen, warmtebehandeling, naadvormen, lasvolgorde, conservering, montagetechnieken, ontwerpen, enz..

Inspectie
Uitvoeren van inspecties in overeenstemming met wet- & regelgeving, gestelde normen, procedures en plannen.

Toezichthouden
Op locatie toezichthouden op de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden, uitwerken van rapportages over de voortgang en kwaliteit tijdens de fabricage en/of onderhoud aan machines of installaties en advies over eventuele restwerkzaamheden en modificaties. Veelal voor opdrachtgevers om de werkzaamheden van opdrachtnemers te begeleiden en controleren.

Reken op advies op maat. Maak gebruik van onze expertise in het optimaliseren van de werkzaamheden en ga voor de hoogste kwaliteit. Wij zijn bekend met verschillende kwaliteitsnormen en daaraan gerelateerde procedures.