Onderhoud

Onderhoud van machines en installaties neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de industrie, waarbij toestand gestuurd onderhoud al meer de boventoon voert.

Machines en installaties zijn nagenoeg altijd opgebouwd uit verschillende componenten, bewegende delen en systemen die kwetsbaar en daardoor veelal aan slijtage en storingen onderhevig zijn. Door het tijdig uitvoeren van juist en gedegen onderhoud kan de levensduur van een installatie aanzienlijk worden verlengd, wat kan resulteren in waardecreatie en optimalisatie van het proces.

EZT Services staat voor u klaar wanneer u dat nodig heeft!

Coördinatie
Coördineren van werkzaamheden in overeenstemming met gestelde procedures, onder toeziend oog van de onderhoudsmanager, zoals montagecoördinatie, revisiecoördinatie en inspectiecoördinatie. Bijvoorbeeld het beoordelen van projecten binnen de gestelde norm, opstellen onderhouds- en/of inspectieplannen, adviseren over in te zetten middelen en vaardigheden, enz..

Engineering
Praktische ondersteuning m.b.t. onderhoud, inspectie, reparatie, revisie, modificatie en kwaliteit.

Inspectie
Uitvoeren van inspecties in overeenstemming met wet- & regelgeving, gestelde normen, procedures en plannen, uitwerken van rapportages over de actuele staat van de machine of installatie en advies over eventuele onderhoudswerkzaamheden, reparaties, restwerkzaamheden en modificaties.

Toezichthouden
Op locatie toezichthouden op de voortgang, kwaliteit en veiligheid van werkzaamheden. Veelal voor opdrachtgevers om de werkzaamheden van opdrachtnemers te begeleiden en controleren.

EZT Services beschikt over de middelen, kennis én kunde om diverse vormen van inspectie voor u uit te voeren. Daarnaast zijn wij bekend met de ISO 55000 serie voor assetmanagement en daaraan gerelateerde normen. Hierdoor weten wij wat het belang voor een organisatie is, om niet meer onderhoud te plegen dan nodig is maar wel voldoende om optimaal te kunnen presteren!